Gisteren vond de tweede waarmaakdag plaats in Leiden

Waarmaakdag-logo

Voor mij was het de eerste keer dat ik als waarmaker deelnam. Waarmaker houdt in dat je een dag je tijd en ervaring gratis beschikbaar stelt aan startende ondernemers.
Dit concept is gestart vanuit de Waarmakerij in Nijmegen en nu dus naar Leiden overgewaaid.
De Gangmakerij in Leiden heeft dit nu voor de tweede keer prachtig verzorgd en gefaciliteerd.
Met 15 waarmakers en ruim 20 deelnemers is het een groot bruisend succes geworden.
Vanuit Edugram krijgen de ondernemers die aan mijn tafeltje kwamen een Internet scan om meer zicht te krijgen op hun doel(groep), uitstraling van de website etc.
Ik verwerk dit tot een verslag wat als basis kan dienen voor een (nieuwe) website met WordPress. De ondernemers krijgen dit gratis en vrijblijvend toegestuurd.
Heb je belangstelling voor een scan neem dan even contact met me op.

Het was voor mij inspirerend om mee te doen en te merken hoeveel leuke ontmoetingen hieruit ontstaan zijn. Daarnaast heb ik niet het gevoel gehad alleen maar aan het geven te zijn. Een prachtig initiatief. Doe volgende keer graag weer mee. Met veel dank aan de mensen van de Gangmakerij en de overige organisatoren.
Het af en toe weggeven van kennis & advies is een deel van de bedrijfs-filosofie van Edugram. Ik geloof in sociale overwaarde. Dat er genoeg is van alles om te delen.
Hier nog een foto-impressie.

Edugram verzorgt een Internet scan voor ondernemers
Waarmaakdag-deelnemer
Waarmaakdag-bas